Վարժություն #1

Տրամագիր # 1

Ի՞նչ խաղաքար(եր) ավելացնել սևերին, որպեսզի կողմերը միավորներով հավասարվեն.

Տրամագիր # 2

Ո՞ր խաղաքարերով և ո՞ր դաշտերում է հնարավոր շախ հայտարարել սևերի արքային.

Տրամագիր # 3

Ո՞ր խաղաքարերով և ո՞ր դաշտերում է հնարավոր վերցնել սևերի խաղաքարերը.

Տրամագիր # 4

Ինչպե՞ս 1 քայլից ստեղծել պատային վիճակ.

Տրամագիր # 5

Ինչպե՞ս 1 քայլից մատ հայտարարել սևերի արքային.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s