Վարժություն #11

Տրամագիր # 1

Գտնել e4 դաշտում գտնվող սպիտակ զինվորին պաշտպանելու բոլոր հնարավոր քայլերը.

Տրամագիր # 2

Գտնել սպիտակների շախից պաշտպանվելու բոլոր հնարավոր քայլերը.

Տրամագիր # 3

Գտնել սևերի մատային վիճակից խուսափելու միակ քայլը.

Տրամագիր # 4

Սպիտակների ո՞ր քայլից հետո կարող են սևերը կողանցիկ վերցնել.

Տրամագիր # 5

Կողմերից ո՞ր մեկը կարող է 1 քայլից մատ հայտարարել.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s