Մարտավարական հնարքներ: Կրկնակի հարված: Բաց հարձակում:

11          Կրկնակի հարված

    Այն գրոհը, որի դեպքում որևէ խաղաքար հակառակորդի միանգամից երկու կամ ավելի խաղաքարերի վրա է հարձակվում կոչվում է կրկնակի հարված:

Երբ կրկնակի հարվածը ձին կամ զինվորն են ստեղծում անվանում են ճանկառք (ճանկել կամ ճանկով վերցնել) կամ պատառաքաղ: Առավել վտանգավոր է, երբ հարձակման տակ հայտնված խաղաքարերից մեկն արքան է: Այդ դեպքում հիմնականում պաշտպանվող կողմը ընտրության հնարավորություն չի ունենում և գրոհի ենթարկված ֆիգուրը զոհվում է:
Կրկնակի հարված կարող են հասցնել, առանց բացառության, բոլոր ֆիգուրներն ու զինվորները, նույնիսկ արքան: Սակայն նման հարված իրագործելու առավել մեծ հնարավորություն ունեն թագուհին և ձին, քանի որ նրանք կարող են գրոհել միանգամից  ութ տարբեր ուղություններով: Կրկնակի հարվածը հաճախ կործանում է իր զոհերից մեկին:
Կրկնակի հարվածի մասնավոր դեպք է հանդիսանում այն գրոհը, որի դեպքում ստեղծված երկու սպառնալիքներից մեկը մատ հայտարարելու հնարավորություն է ընձեռում:
Կրկնակի հարվածի էությունը կայանում է նրանում, որ կրկնակի հարված իրականացնող խաղաքարը իր քայլով ակնկալում է ունենալ նյութական առավելություն: Եթե հակառակորդի խաղաքարերը պաշտպանված են և նյութական արժեքով բարձր չեն կրկնակի հարված իրականացնող խաղաքարից, կամ դաշտը որտեղ հայտնվել է այդ խաղաքարը հարվածի տակ է, ապա այդ քայլը կորցնում է իմաստը, և ընդունված է այն որպես կրկնակի հարված չդիտարկել:

Կրկնակի հարված է հասցնում թահուհին.

1     2

Կրկնակի հարված է հասցնում նավակը.

1     2

Կրկնակի հարված է հասցնում փիղը.

5     6

Կրկնակի հարված է հասցնում ձին.

7     8

Կրկնակի հարված է հասցնում զինվորը.

9     10

Կրկնակի հարված է հասցնում արքան.

11     12

Կրկնակի հարված,որի դեպքում մատի սպառնալիք է ստեղծվում.

13     14

Բաց հարձակում

    Այն գրոհը, երբ որևէ քայլով բացվում է դարան մտած ֆիգուրներից մեկի գործողության գիծը, որն անմիջապես սպառնալիք է ստեղծում հակառակորդին, կոչվում է բաց հարձակում: Այն առավել վտանգավոր է, երբ, դարան մտած ֆիգուրի հարձակման գիծն ազատելուց բացի, հեռացողը որևէ խաղաքար է վերցնում, շախ հայտարարում, մատային կամ այլ սպառնալիք ստեղծում:

                        Սկզբնական դիրք                                                     Վերջնական դիրք

15     16

 

            

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s