Սկզբնախաղային ծուղակ #4

Untitled                                                                                                                                                1. e4          e5
2. Ձf3         f6
3. Ձ:e5       fe

 

 Սպիտակները զոհաբերում են ձին.աք                                                                                  4. Թh5+          Աe7
5. Թ:e5+         Աf7
6. Փc4+             d5
7. Փ:d5+         Աg6
8. h4                  h6
9.Փ:b7           Փd6
10. Թa5           Ձc6
11. Փ:c6

Զոհաբերությունն ընդունելով՝ սևերը «կրակն» են ընկնում: Քիչ թե շատ ընդունելի էր, թերևս
3. …  Թe7  4. Ձf3  Թ:e4+   5. Փe2, թեև սպիտակները զարգացման մեջ բավականին առաջ են անցել:
Եթե՝ 6. …  Աg6   ապա  7. Թf5+  Աh6   8. d4+  g5   9. h4  Փe7   10. hg++  Աg7   11. Թf7#

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s