Հյուսիսային Գամբիտ

UntitledՀյուսիսային Գամբիտ
1.E4     E5
2.D4     Ed
3.C3     Dc
4.Փc4    Cb
5.Փ:b2

Այս գամբիտի հայրենիքը Դանիան է: Հետագայում դրա տեսությունը մշակել և կատարելագործել են Հյուսիսային Եվրոպայի շախմատիստները (այստեղից էլ անվանումը):

Այս սկզբնախաղի էությունը կայանում է նրանում, որ սպիտակները 3-րդ քայլում խույս տալով Թ:d4 քայլի հետևանքով առաջացող ժամանակի կորստից, զինվորների զոհաբերության գնով, ցանկանում են զարգացումով առաջ ընկնել:
Բաց գծերի առկայությունը և զարգացած զույգ փիղը սպիտակներին վտանգավոր գրոհ են խոստանում: Սևերի կողմից ամենահաջող քայլը համարվում է d5-ը:

1

5. …               d5!
6. Փ:d5         Ձf6
7. Փ:f7+        Ա:f7
8. Թ:d8         Փb4+
9. Թd2          Փ:d2
10. Ձ:d2        Նe8
11. Ձ(g)f3      Ձc6
12. 0-0  =

 

 

 

Կան նաև այլ շարունակություններ, դրանցից առավել տարածվածներն են…

5. …               Թe7                           5. …               Ձf6                         5. …               d6
6. Ձc3            c6                              6. e5              d5!                         6. Թb3           Թd7
7. Ձ(g)e2       b5                             7. ef               dc                           7. Ձc3            Ձc6
8. Փ:b5!         cb                             8. Թd8           Աd8                        8. Ձd5           Ձa5
9. Ձd5           Թd8                          9. fg                Փb4+                     9. Թg3          f6
10. Ձd4  ±                                      10. Ձc3           Նg8  =                   10. Փe2         c6
.                                                                                                              11. Ձf4  =

Առավել վտանգավոր է փb4+ շարունակությունը, մասնավորապես, երբ սևերը ագահորեն վերցնում են զոհաբերած երրորդ զինվորը.

5. …            Փb4+             6. Ձc3         Ձf6               7. Ձe2!       Ձ:e4?            8. 0-0       Ձ:c3
9. Ձ:c3       Փ:c3              10. Փ:c3      Թg5             11. Նe1+     Աd8             12. f4!      Թ:f4
13. Փ:g7     Նg8              14. Թg4!      Թd6             15. Փf6+

Եթե՝   10. …       0-0,        ապա`    11. Թg4       g6                 12. Թd4
Եթե՝   11. …       Աf8,       ապա`    12. Փb4+     d6                 13. Փ:d6+!
Եթե՝   12. …       Թg6,      ապա`     13. Թe2      Ձc6               14. Փd5
Եթե՝   12. …       Թc5+,    ապա`     13. Աh1      Թ:c4             14. Փ:g7

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s