Վարժություն #87

Տրամագիր # 1

1. Նc7 քայլից հետո ինչպե՞ս կարող են սևերը հաղթել

Տրամագիր # 2

1. Աb3 քայլից հետո սևերը քանի՞ քայլից կարող են մատ հայտարարել սպիտակների արքային

Տրամագիր # 3

Ինպե՞ս կարող են սպիտակները փրկվել պարտությունից

Տրամագիր # 4

Մատ 2 քայլից

Տրամագիր # 5

Մատ 3 քայլից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s