Շախմատի հունիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Հերթական ֆլեշմոբին կրկին գերազանց արդյունք ցույց տվեց Մեխակյան Դավիթը։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մեխակյան Դավիթ – 19 միավոր                                 131 դպրոց, 5-րդ դաս.
Բարսեղյան Ժաննա – 18 միավոր                                 ք. Էջմիածին, 5-րդ դաս.
Մկրտչյան Մառա – 17 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 5-1 դաս.
Նիկողոսյան Ռուբեն – 17 միավոր                                դպրոց չի հաճախում
Արշակյան Մարիամ – 15 միավոր                                 արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Մեջլումյան Արտաշես – 13 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 3-2 դաս.
Բաղդասարյան Դավիթ – 13 միավոր                           89 դպրոց, 4-րդ դաս.
Սարգսյան Լուիզա – 12 միավոր                                   181 դպրոց, 2-րդ դաս.
Գաբրիելյան Կարո – 12 միավոր                                   181 դպրոց, 1-ին դաս.
Ներսեսյան Հայկ – 11 միավոր                                       արևելյան դպրոց, 1-1 դաս.
Ջամալյան Հայկ – 10 միավոր                                        92 նախակրթարան
Բունիաթյան Նարեկ – 9 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 3-2 դաս.
Մովսեսյան Դավիթ – 9 միավոր                                    89 դպրոց, 4-րդ դաս.
Միրզոյան Վալերի – 9 միավոր                                     Ռ.Ազարյանի դպրոց, 2-րդ դաս.
Կարապետյան Կարեն – 9 միավոր                              181 դպրոց, 2-րդ դաս.
Հայրապետյան Նարեկ – 9 միավոր                              191 դպրոց, 2-րդ դաս.
Բազիկյան Տիգրան – 8 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 2-1 դաս.
Զաքարյան Արտյոմ – 7 միավոր                                    հարավային դպրոց, 3-2 դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մեխակյան Դավիթ – 20 միավոր                                 131 դպրոց, 5-րդ դաս.
Մկրտչյան Մառա – 10 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 5-1 դաս.
Մեջլումյան Արտաշես – 9 միավոր                                արևմտյան դպրոց, 3-2 դաս.
Բարսեղյան Ժաննա – 5 միավոր                                   ք. Էջմիածին, 5-րդ դաս.
Հարությունյան Էդիկ – 5 միավոր                                 արևմտյան դպրոց, 5-1 դաս.
Բաղդասարյան Դավիթ – 5 միավոր                             89 դպրոց, 4-րդ դաս.
Բունիաթյան Նարեկ – 3 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 3-2 դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s