Անհատական պլան (2017-2018)

 Կրտսեր դպրոցներ – 2017-2018 ուս.տարի

                                                                                Արևելյան դպրոց
Արևմտյան դպրոց
Հյուսիսային դպրոց
Հարավային դպրոց
 Անհատական պլան – 1-ին կիսամյակ
Անհատական պլան – հունվար
Անհատական պլան – 2-րդ կիսամյակ
Անհատական պլան – հունիս

Անհատական պլանի պարզաբանումներ

Ուսուցման ընթացքում իրականացվում է.

1.Աշխատանք դասվարների հետ՝ իրենց շախմատային գիտելիքները խորացնելու և խաղային որակները բարելավելու նպատակով։
2.Ամենամսյա շախմատային ֆլեշմոբերի արդյունքների ամփոփում, պատասխանների վերլուծում դասվարների և աշակերտների հետ։
3.Ամենամսյա ներդասարանական և միջդասարանական մրցաշարեր դասվարների մասնակցությամբ։
4.Վիկտորինա-խաղեր շախմատային խնդիրների ու առաջադրանքների տեսքով։
5.Միաժամանակյա սեանսի անցկացում իմ մասնակցությամբ աշակերտների և դասվարների հետ։
6.Դասվարների կարգային մրցաշարեր և սեմինարներ։
7.Շախմատի լրացուցիչ կրթություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s