Շախմատի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում


Ամփոփում ենք նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ ։
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Ղազարյան Էդգար – 20 միավոր                                  միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մեխակյան Դավիթ – 19 միավոր                                 131 դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բարսեղյան Ժաննա – 19 միավոր                                ք. Էջմիածին, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հարությունյան Տիգրան – 19 միավոր                         St.Timothy Կանադա, 7-րդ դաս.
Արզումանյան Սամվել – 19 միավոր                            արևելյան դպրոց, 2-3 դաս.
Ասատրյան Ժասմեն – 18 միավոր                                190 դպրոց, 10-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 18 միավոր                                       Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ասատրյան Դավիթ – 17 միավոր                                 162 դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 17 միավոր                           Հ. Զաքարյանի անվ. դպ., 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բարսեղյան Տիգրան – 17 միավոր                                արևելյան դպրոց, 1-1 դաս.
Նիկողոսյան Ռուբեն – 17 միավոր                                92 դպրոց, 1-ին դաս.
Աբրահամյան Գուրգեն – 17 միավոր                           արևելյան դպրոց, 3-2 դաս.
Բաբաջանյան Դավիթ – 16 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդոյան Աշոտ – 16 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 5-3 դաս. (3-րդ կարգ)
Ղազարյան Հայկ – 15 միավոր                                      արևմտյան դպրոց, 5-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Այդինյան Հրանտ – 15 միավոր                                    հյուսիսային դպրոց, 2-2 դաս.
Ջամալյան Հայկ – 15 միավոր                                       174 դպրոց, 1-ին դաս.
Բաղդոյան Դավիթ – 14 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 3-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Հարությունյան Դանիել – 14 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Արամ – 14 միավոր                                      արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Իսախանյան Միքայել – 14 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Մաթևոսյան Ռուբեն – 13 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Բազիկյան Տիգրան – 13 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Ղազարյան Նարե – 13 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Հարությունյան Էդիկ – 12 միավոր                              միջին դպրոց, 6-3 դաս. (3-րդ կարգ)
Բունիաթյան Նարեկ – 11 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 10 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 2-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Դավիթ – 9 միավոր                             89 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ազիզյան Վանո – 9 միավոր                                          162 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Տոնոյան Մանե – 9 միավոր                                          արևելյան դպրոց, 4-1 դաս.
Հունանյան Արամ – 9 միավոր                                      174 դպրոց, 2-րդ դաս.
Արշակյան Մարիամ – 8 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 4-1 դաս.
Արշակյան Արայիկ – 7 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 5-2 դաս. (4-րդ կարգ)
Գաբրիելյան Կարո – 7 միավոր                                    181 դպրոց, 2-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ստեփանյան Սեդա – 7 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 4-1 դաս.
Աղայան Դավիթ – 7 միավոր                                         արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Զոզանյան Աշոտ – 7 միավոր                                        հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Շահսուվարյան Անի – 6 միավոր                                  արևելյան դպրոց, 4-2 դաս.
Վարդանյան Կարեն – 5 միավոր                                   հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Մանուկյան Նարեկ – 4 միավոր                                    հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Քարամյան Ալբերտ – 4 միավոր                                    հարավային դպրոց, 2-2 դաս.
Հայրապետյան Նարեկ – 4 միավոր                               191 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Սամվել – 4 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Մարտիրոսյան Միքայել – 3 միավոր                            Ավետիսյան դպրոց, 2-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 3 միավոր                                 արևելյան դպրոց, 2-2 դաս.
Աղաջանյան Արսեն – 3 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 3-2 դաս.
Խաչատրյան Նարե – 3 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Ղազարյան Լիլիթ – 3 միավոր                                       արևելյան դպրոց, 4-2 դաս.
Ղազարյան Գագիկ – 3 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 2-2 դաս.
Սակունց Էրիկ – 3 միավոր                                            176 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հակոբյան Հովսեփ – 3 միավոր
Գրիգորյան Աննա – 3 միավոր
Մաղաքյան Արամ – 3 միավոր

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 18 միավոր                                 ք. Էջմիածին, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մեխակյան Դավիթ – 18 միավոր                                 131 դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ղազարյան Էդգար – 12 միավոր                                  միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 10 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 6 միավոր                                        արևելյան դպրոց, 2-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Գաբրիելյան Կարո – 3 միավոր                                    181 դպրոց, 2-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Արշակյան Մարիամ – 3 միավոր                                   արևմտյան դպրոց, 4-1 դաս.
Բազիկյան Տիգրան – 3 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Տոնոյան Մանե – 3 միավոր                                           արևելյան դպրոց, 4-1 դաս.
Հովհաննիսյան Վաչե – 3 միավոր                                 արևելյան դպրոց, 2-2 դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s