Շախմատի հունվարյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում


Ամփոփում ենք հունվարյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ ։
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Ասատրյան Ժասմեն – 20 միավոր                                190 դպրոց, 10-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 20 միավոր                                92 դպրոց, 1-ին դաս.
Միրզոյան Վալերի – 20 միավոր                                   Ռ.Ազարյանի դպրոց, 3-րդ դաս.
Մեխակյան Դավիթ – 19 միավոր                                 131 դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բարսեղյան Ժաննա – 19 միավոր                                ք. Էջմիածին, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ասատրյան Դավիթ – 19 միավոր                                 162 դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Տոնոյան Մանե – 19 միավոր                                        արևելյան դպրոց, 4-2 դաս.
Արզումանյան Սամվել – 19 միավոր                            արևելյան դպրոց, 2-3 դաս.
Բաբաջանյան Դավիթ – 18 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 17 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս.
Ջամալյան Հայկ – 17 միավոր                                       174 դպրոց, 1-ին դաս.
Ղազարյան Էդգար – 16 միավոր                                  միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Միքայել – 16 միավոր                          Ավետիսյան դպրոց, 2-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 16 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 2-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Արամ – 16 միավոր                                      արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Հարությունյան Էդիկ – 15 միավոր                               միջին դպրոց, 6-3 դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Գևորգ – 15 միավոր                            Նիկոլ Աղբալյանի դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բազիկյան Տիգրան – 15 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Աբրահամյան Գուրգեն – 15 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-2 դաս.
Գրիգորյան Հմայակ – 14 միավոր                                 91 դպրոց, 4-րդ դաս.
Աղաբեկյան Լեո – 13 միավոր                                       արևելյան դպրոց, 3-2 դաս.
Բաղդասարյան Դավիթ – 12 միավոր                           89 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մանուկյան Գուրգեն – 12 միավոր                               հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Մկրտչյան Մառա – 9 միավոր                                       միջին դպրոց, 6-1 դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 9 միավոր                                 արևելյան դպրոց, 2-2 դաս.
Մանուկյան Ժոռա – 9 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 5-2 դաս.
Բաղդոյան Դավիթ – 8 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 3-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Արշակյան Արայիկ – 8 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 5-2 դաս. (4-րդ կարգ)
Մանուկյան Ալլա – 8 միավոր                                        176 դպրոց, 3-րդ դաս.
Մանուկյան Կառլեն – 8 միավոր                                   176 դպրոց, 1-ին դաս.
Մանուկյան Նարեկ – 7 միավոր                                     հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Այդինյան Հրանտ – 7 միավոր                                        հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Բաղդասարյան Կարեն – 7 միավոր                              176 դպրոց, 5-րդ դաս.
Գաբրիելյան Կարո – 6 միավոր                                     181 դպրոց, 2-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Աբրահամյան Անահիտ – 6 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 2-2 դաս.
Վարդանյան Ռաֆայել – 6 միավոր                               67 դպրոց, 4-րդ դաս.
Կիրակոսյան Անդրանիկ – 5 միավոր                            90 մանկապարտեզ
Աղայան Դավիթ – 5 միավոր                                         արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Բենսաիդ Ադամ – 4 միավոր                                          հարավային դպրոց, 2-2 դաս.
Մնացականյան Նարեկ – 3 միավոր                              արևելյան դպրոց, 3-1 դաս.
Գևորգյան Ալեքսանդր – 3 միավոր                               հյուսիսային դպրոց, 5 տարեկան
Գևորգյան Ալիկա – 3 միավոր                                       արևմտյան դպրոց, 3-2 դաս.
Զալինյան Արթուր – 3 միավոր                                      հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Պողոսյան Էլիզաբեթ – 3 միավոր                                  հարավային դպրոց, 2-2 դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 15 միավոր                                 ք. Էջմիածին, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ղազարյան Էդգար – 15 միավոր                                  միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մեխակյան Դավիթ – 15 միավոր                                 131 դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ասատրյան Դավիթ – 8 միավոր                                   162 դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 8 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Մկրտչյան Մառա – 7 միավոր                                      միջին դպրոց, 6-1 դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 3 միավոր                                արևելյան դպրոց, 2-2 դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s