Շախմատի մայիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում


Ամփոփում ենք մայիսյան ֆլեշմոբի արդյունքները։
Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ ։
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ ։

 

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մեխակյան Դավիթ – 20 միավոր                                131 դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 20 միավոր                              92 դպրոց, 1-ին դաս. (4-րդ կարգ)
Բարսեղյան Ժաննա – 18 միավոր                               ք. Էջմիածին, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ասատրյան Դավիթ – 18 միավոր                                162 դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավթյան Մարտուն – 18 միավոր                               Ավետիսյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 18 միավոր                                       Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 17 միավոր                                  Ռ.Ազարյանի դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բարսեղյան Էրիկ – 17 միավոր                                    89 դպրոց, 2-րդ դաս.
Հարությունյան Դանիել – 16 միավոր                          հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ասատրյան Ժասմեն – 16 միավոր                               190 դպրոց, 10-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 16 միավոր                                      174 դպրոց, 1-ին դաս. (4-րդ կարգ)
Գաբրիելյան Կարո – 16 միավոր                                  181 դպրոց, 2-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բազիկյան Տիգրան – 16 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 15 միավոր                           Հ. Զաքար. անվ. դպ., 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Պետրոսյան Լառա – 15 միավոր                                   հյուսիսային դպրոց, 2-1 դաս.
Ժամհարյան Նանե – 14 միավոր                                   հարավային դպրոց, 5-րդ դաս.
Բաբաջանյան Դավիթ – 13 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Վարդանյան Ռաֆայել – 13 միավոր                            67 դպրոց, 4-րդ դաս.
Արշակյան Մարիամ – 11 միավոր                                 արևմտյան դպրոց, 4-1 դաս.
Բաղդոյան Աշոտ – 10 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 5-3 դաս. (3-րդ կարգ)
Կիրակոսյան Անդրանիկ – 10 միավոր                          դպրոց չի հաճախում
Ղազարյան Գագիկ – 10 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 2-2 դաս.
Ղազարյան Լիլիթ – 10 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 4-2 դաս.
Հայրապետյան Նարեկ – 10 միավոր                             191 դպրոց, 3-րդ դաս.
Նավասարդյան Սոնա – 9 միավոր                                181 դպրոց, 2-րդ դաս.
Աղայան Դավիթ – 7 միավոր                                          արևմտյան դպրոց, 3-1 դաս.
Մանուկյան Գուրգեն – 7 միավոր                                  հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Իլոյան Ստեփան – 6 միավոր                                         հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Հակոբյան Վարուժան – 6 միավոր                                181 դպրոց, 2-րդ դաս.
Ստեփանյան Սեդա – 5 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 4-1 դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Նարեկ – 5 միավոր                                      181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Միրզոյան Էրիկ – 4 միավոր                                          181 դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 15 միավոր                                 ք. Էջմիածին, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մեխակյան Դավիթ – 8 միավոր                                   131 դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 8 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 4-2 դաս. (3-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 6 միավոր                                         Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 5 միավոր                                 92 դպրոց, 1-ին դաս. (4-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 3 միավոր                            Հ. Զաքարյանի անվ. դպ., 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s