Շախմատի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Ամփոփում ենք հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Հովհաննիսյան Վաչե – 20 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մեխակյան Դավիթ – 19 միավոր                              131 դպրոց, 8-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Բաղդասարյան Առնո – 19 միավոր                          181 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 19 միավոր                                     Ավետիսյան դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 19 միավոր                            92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բարսեղյան Ժաննա – 18 միավոր                             ք. Էջմիածին, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 18 միավոր                                176 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Իշխան – 18 միավոր                        89 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավթյան Մարտուն – 18 միավոր                             Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 18 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 17 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 17 միավոր                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 17 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 17 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղազարյան Վահե – 17 միավոր                                  արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Միրզոյան Էրիկ – 17 միավոր                                     181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Խաչատրյան Նելսոն – 17 միավոր                            արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մկրտչյան Ալեն – 16 միավոր                                      Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 16 միավոր                                    174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սարգսյան Սարգիս – 16 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս.
Հարությունյան Դանիել – 15 միավոր                       հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նավասարդյան Սոնա – 15 միավոր                         181 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 15 միավոր                         հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Սուքիասյան Նարե – 15 միավոր                               հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Աղայան Դավիթ – 15 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս.
Վարդանյան Սամվել – 14 միավոր                            89 դպրոց, 3-րդ դաս.
Ասլանյան Տիգրան – 13 միավոր                               174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Օսիպյան Ռուբեն – 13 միավոր                                 11 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բալիյան Արման – 13 միավոր                                   181 դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղոչիկյան Տիգրան – 13 միավոր                                արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս.
Փաշայան Պարույր – 12 միավոր                              176 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սաֆարյան Դավիթ – 12 միավոր                              արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Գասպարյան Արտակ – 10 միավոր                           174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հյուսնյան Արսեն – 10 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Դավիթ – 10 միավոր                        արևելյան դպրոց, 5 տարեկան
Գասպարյան Գեղամ – 9 միավոր                              հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Պետրոսյան Հրաչ – 8 միավոր                                  11 դպրոց, 4-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 7 միավոր                            հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Մելքոնյան Նարե – 7 միավոր                                    հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Մեսրոպյան Ռազմիկ – 4 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (2 և բարձր միավոր)

Դավթյան Մարտուն – 20 միավոր                             Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բարսեղյան Ժաննա – 18 միավոր                             ք. Էջմիածին, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մեխակյան Դավիթ – 15 միավոր                              131 դպրոց, 8-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 13 միավոր                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 9 միավոր                                      Ավետիսյան դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 9 միավոր                              92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 9 միավոր                            181 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 8 միավոր                                 176 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 7 միավոր                           միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Ասլանյան Տիգրան – 4 միավոր                                174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 4 միավոր                                     174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 3 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նավասարդյան Սոնա – 3 միավոր                           181 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 2 միավոր                             արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 2 միավոր                           հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Սարգսյան Սարգիս – 2 միավոր                                արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s