Շախմատի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Ամփոփում ենք նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

 

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մարտիրոսյան Իշխան – 20 միավոր                        89 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մկրտչյան Ալեն – 20 միավոր                                     Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 20 միավոր                            92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 18 միավոր                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 17 միավոր                          181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հարությունյան Դանիել – 17 միավոր                       հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավթյան Մարտուն – 17 միավոր                             Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 17 միավոր                          արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Արզումանյան Դավիթ – 17 միավոր                          արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 16 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 16 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 16 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մանուկյան Դավիթ – 16 միավոր                              181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Միրզոյան Վալերի – 15 միավոր                                176 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 15 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Դավիթ – 15 միավոր                        արևելյան դպրոց, 5 տարեկան
Գրիգորյան Գևորգ – 15 միավոր                                հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Ներսեսյան Մարիամ – 14 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Բալիյան Արման – 13 միավոր                                   181 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 13 միավոր                         հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Վարդանյան Սամվել – 13 միավոր                            89 դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղոչիկյան Տիգրան – 13 միավոր                                արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս.
Դավոյան Լիլիթ – 12 միավոր                                     Ավետիսյան դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գաբիրելյան Կարո – 12 միավոր                               181 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 11 միավոր                                    174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Դուզդաբանյան Եվա – 11 միավոր                           արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Օսիպյան Ռուբեն – 10 միավոր                                 11 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ասլանյան Տիգրան – 10 միավոր                               174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 10 միավոր                           հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Նավասարդյան Սոնա – 9 միավոր                            181 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Աղայան Դավիթ – 9 միավոր                                      արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս.
Միրզոյան Էրիկ – 9 միավոր                                       181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Հովեյան Աշոտ – 8 միավոր                                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս.
Գասպարյան Արտակ – 7 միավոր                             174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Գասպարյան Գեղամ – 6 միավոր                              հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Թանգամյան Արևիկ – 6 միավոր                               հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Պետրոսյան Լառա – 5 միավոր                                 հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս.
Ալեքսանյան Սենիկ – 5 միավոր                                181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Մարտիրոսյան Արամ – 4 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Դանղյան Ալինա – 4 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Աբրահամյան Անահիտ – 3 միավոր                         արևմտան դպրոց, 4-րդ դաս.
Ղազարյան Վահե – 3 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Բաբայան Ալեքս – 3 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ամիրբեկյան Վլադիմիր – 3 միավոր                          հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մարտիրոսյան Արտյոմ – 15 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Դավթյան Մարտուն – 15 միավոր                             Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 14 միավոր                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Իշխան – 11 միավոր                        89 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 9 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 9 միավոր                             արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հարությունյան Դանիել – 9 միավոր                         հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 8 միավոր                                       Ավետիսյան դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 8 միավոր                              92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 6 միավոր                            181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 6 միավոր                           միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 5 միավոր                            հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 3 միավոր                                  176 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 3 միավոր                           հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s