Առաջադրանք #41

Տրամագիր # 1

Մատ 2 քայլից (պատկերված է ինքնաթիռ)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սև ձիու փոխարեն e2 դաշտում սև նավակ տեղադրելու դեպքում.
գ) սպիտակ ձիու փոխարեն a6 դաշտում սպիտակ նավակ տեղադրելու դեպքում.
դ) սև(e2) և սպիտակ(a6) ձիերը նավակներ փոխարինելու դեպքում.

Տրամագիր # 3

Մատ 8 քայլից

Տրամագիր # 4

Հետադարձ մատ 2 քայլից

Տրամագիր # 5

Ինչպե՞ս է հնարավոր, որ a5 դաշտում գտնվող նավակը, մնալով իր տեղում, մատ հայտարարի սևերի արքային 3 քայլից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s