Առաջադրանք #44

Տրամագիր # 1

Մատ 3 քայլից (պատկերված են Г և Д տառերը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սպիտակ ձին c6 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
գ) սպիտակ ձին b7 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
դ) սպիտակների ձիերը հեռացնելու դեպքում.

Տրամագիր # 3

Ինչպե՞ս հաղթել այս դիրքում

Տրամագիր # 4

Հետադարձ մատ 4 քայլից

Տրամագիր # 5

Խաղադաշտից բացակայում է սպիտակ նավակը։ Տեղադրել այն ա)e5, ապա բ)f5  դաշտում և երկու դեպքում էլ մատ հայտարարել 4 քայլից.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s