Շախմատի հունվարյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում


Ամփոփում ենք հունվարյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 20 միավոր                              ք. Էջմիածին, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Դավթյան Մարտուն – 20 միավոր                              Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 17 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 16 միավոր                          181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Դավոյան Լիլիթ – 16 միավոր                                     Ավետիսյան դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 15 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 14 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 13 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 13 միավոր                             92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 12 միավոր                                176 դպրոց, 5-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Մեջլումյան Արտաշես – 12 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 11 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մկրտչյան Ալեն – 11 միավոր                                      Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Սարգսյան Նարե – 11 միավոր                                   արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մարտիրոսյան Իշխան – 10 միավոր                         89 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հարությունյան Դանիել – 9 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 9 միավոր                              հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Վարդանյան Սամվել – 9 միավոր                               89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մելքոնյան Նարե – 9 միավոր                                      հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Ջամալյան Հայկ – 8 միավոր                                       174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Երեմյան Էմիլ – 8 միավոր                                            դպրոց չի հաճախում
Պետրոսյան Հրաչ – 8 միավոր                                    11 դպրոց, 4-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Դավիթ – 8 միավոր                           արևելյան դպրոց, 5 տարեկան
Բաղդասարյան Մարի – 8 միավոր                             հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Ասլանյան Տիգրան – 7 միավոր                                  174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 7 միավոր                                  հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Գասպարյան Արտակ – 6 միավոր                             174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Մուշեղյան Մանվել – 6 միավոր                                  191դպրոց, 6-րդ դաս.
Հայրապետյան Եվա – 6 միավոր                                արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Հյուսնյան Արսեն – 4 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Գալստյան Արմեն – 4 միավոր                                      արևմտյան դպրոց, 1-ին դաս.
Դուզդաբանյան Եվա – 4 միավոր                                արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ոսկանյան Դավիթ – 4 միավոր                                   176 դպրոց,2-րդ դաս.
Գասպարյան Գեղամ – 4 միավոր                                հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Գևորգյան Ալեքսանդր – 3 միավոր                             հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Աղայան Դավիթ – 3 միավոր                                        արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս.
Հովեյան Աշոտ – 3 միավոր                                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս.
Գրիգորյան Վահագն – 3 միավոր                                հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Բաղդասարյան Յանա – 3 միավոր                            արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Ղազարյան Վահե – 3 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.


Բ մակարդակ
 (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 16 միավոր                              ք. Էջմիածին, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Դավթյան Մարտուն – 14 միավոր                              Ավետիսյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 12 միավոր                                 176 դպրոց, 5-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 10 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 7 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 7 միավոր                              արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 7 միավոր                                      174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Մարտիրոսյան Արտյոմ – 6 միավոր                          Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Իշխան – 6 միավոր                          89 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 3 միավոր                             արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 3 միավոր                             174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղազարյան Վահե – 3 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s