Սկզբնախաղերի դասակարգումը

12Առաջին իսկ քայլերի ընտրությունից կախված՝ սկզբնախաղն ընդունված է համարել բաց, կիսաբաց կամ փակ:
Բաց են կոչվում այն սկզբնախաղերը, որոնք սկսվում են e4-e5 քայլերով, կիսաբաց՝ որտեղ, ի պատասխան սպիտակների e4-ի, սևերն ընտրում են ցանկացած շարունակություն՝ բացի e5-ից, իսկ փակ՝ այնպիսինները, որոնցում սպիտակները խաղն սկսում են ցանկացած քայլով՝ բացի e4-ից:

Բաց սկզբնախաղեր

Արքայական գամբիտ – 1.e4  e5    2.f4
Ընդունված արքայական գամբիտ – 1.e4  e5    2.f4  exf4
Փղի գամբիտ – 1.e4  e5    2.f4  exf4    3.Փc4
Ձիու գամբիտ – 1.e4  e5    2.f4  exf4    3.Ձf3
Ֆալքբեերի հակագամբիտ – 1.e4  e5    2.f4  d5    3.exd5  e4

Կենտրոնական սկզբնախաղ – 1.e4  e5    2.d4  exd4    3.Թxd4
Կենտրոնական գամբիտ – 1.e4  e5    2.d4  exd4    3.c3
Հյուսիսային գամբիտ – 1.e4  e5    2.d4  exd4    3.c3  dxc3    4.Փc4  cxb2    5.Փxb2
Կենտրոնական հակագամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  d5

Վիեննական պարտիա – 1.e4  e5    2.Ձc3

Փղի սկզբնախաղ – 1.e4  e5    2.Փc4
Հիմնական տարբերակ – 1.e4  e5    2.Փc4  Փc5
Բեռլինյան պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Փc4  Ձf6

Արքայական ձիու սկզբնախաղ – 1.e4  e5    2.Ձf3

Լատիշական գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  f5

Դամիանոյի պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  f6
Դամիանոյի գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  f6   3․Ձxe5  fxe5
Չիգորինի տարբերակ – 1.e4  e5    2.Ձf3  f6    3․Ձxe5  Թe7

Ֆիլիդորի պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  d6

Ռուսական պարտիա – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձf6
Սթաֆֆորդի գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձf6    3.Ձxe5  Ձc6

Երեք ձիերի սկզբնախաղ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Ձc3

Չորս ձիերի սկզբնախաղ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Ձc3  Ձf6
Բելգրադյան գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Ձc3  Ձf6    4.d4  exd4    5.Ձd5

Պանցիանիի սկզբնախաղ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.c3

Շոտլանդական գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.d4  exd4    4.Փc4

Շոտլանդական պարտիա – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.d4  exd4    4.Ձxd4
Հյորինգի գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.c3

Հունգարական պարտիա – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փc4  Փe7    4.d4

Իտալական պարտիա – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փc4  Փc5

Էվանսի գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փc4  Փc5    4.b4

Երկու ձիերի պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փc4  Ձf6
Տրակսլերի հակագրոհ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փc4  Ձf6    4.Ձg5  Փc5

Իսպանական պարտիա – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5
Բյորդի պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  Ձd4
Յանիշի գամբիտ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  f5
Բեռլինյան պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  Ձf6
Ստեյնիցի պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  d6
Պիլսբերիի պաշտպանություն – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  g6
Փոխանակման տարբերակ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  a6    4.Փxc6  dxc6
Ստեյնիցի բարելավված տարբերակ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  a6    4.Փa4  d6
Բաց տարբերակ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  a6    4.Փa4  Ձf6    5.0-0  Ձxe4
Գլխավոր տարբերակ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  a6    4.Փa4  Ձf6    5.0-0  Ձxe4    6.d4  b5    7.Փb3  d5    8.dxe5  Փe6
Չիգորինի համակարգ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  a6    4.Փa4  Ձf6    5.0-0  Փe7    6.Նe1  b5    7.Փb3  d6    8.c3  0-0    9.h3  Ձa5
Մարշալի հակագրոհ – 1.e4  e5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5  a6    4.Փa4  Ձf6    5.0-0  Փe7    6.Նe1  b5    7.Փb3  0-0    8.c3  d5


Կիսաբաց սկզբնախաղեր

Սկանդինավյան պաշտպանություն – 1.e4  d5

Նիմցովիչի սկզբնախաղ – 1.e4  Ձc6

Ալյոխինի պաշտպանություն – 1.e4  Ձf6

Կարո-Կանի պաշտպանություն – 1.e4  c6
Պանովի գրոհ – 1.e4  c6    2.d4  d5    3.exd5  cxd5    4.c4
Փակ համակարգ – 1.e4  c6    2.d4  d5    3.e5
Հիմնական տարբերակ – 1.e4  c6    2.d4  d5    3.Ձc3  dxe4    4.Ձxe4  Փf5
Սմիսլովի համակարգ – 1.e4  c6    2.d4  d5    3.Ձc3  dxe4    4.Ձxe4  Ձd7
Նիմցովիչի համակարգ – 1.e4  c6    2.d4  d5    3.Ձc3  dxe4    4.Ձxe4  Ձf6    5.Ձxf6+  gxf6

Պիրցի-Ուֆիմցևի պաշտպանություն – 1.e4  d6    2.d4  Ձf6    3.Ձc3  g6
Ավստրիական գրոհ – 1.e4  d6    2.d4  Ձf6    3.Ձc3  g6    4.f4
Հիմնական տարբերակ – 1.e4  d6    2.d4  Ձf6    3.Ձc3  g6    4.Ձf3
Ժամանակակից պաշտպանություն – 1.e4  g6    2.d4  Փg7

Ֆրանսիական պաշտպանություն – 1.e4  e6
Փոխանակման տարբերակ – 1.e4  e6    2.d4  d5    3.exd5  exd5
Նիմցովիչի համակարգ – 1.e4  e6    2.d4  d5    3.e5
Նիմցովիչ-Բոտվիննիկի համակարգ – 1.e4  e6    2.d4  d5    3.Ձc3  Փb4
Ստեյնիցի տարբերակ – 1.e4  e6    2.d4  d5    3.Ձc3  Ձf6    4.e5
Տարրաշի համակարգ – 1.e4  e6    2.d4  d5    3.Ձd2

Սիցիլիական պաշտպանություն 1.e4  c5
Ալապինի տարբերակ – 1.e4  c5    2.c3
Սիցիլիական գամբիտ – 1.e4  c5    2.b4
Սմիթ-Մորրի գամբիտ – 1.e4  c5    2.d4
Փակ համակարգ – 1.e4  c5    2.Ձc3
Նիմցովիչի-Ռոսսոլիմոյի գրոհ
1.e4  c5    2.Ձf3  Ձc6    3.Փb5
Չելյաբինսկի տարբերակ – 
1.e4  c5    2.Ձf3  Ձc6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  e5
Սոզինի գրոհ – 
1.e4  c5    2.Ձf3  d6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  Ձc6    6.Փc4
Ռաուզերի գրոհ – 
1.e4  c5    2.Ձf3  d6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  Ձc6    6.Փg5
Բյոռնի գրոհ
– 1.e4  c5    2.Ձf3  d6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  Ձc6    6.Փe3
Վիշապի տարբերակ – 1.e4  c5    2.Ձf3  d6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  g6
Նայդորֆի տարբերակ1.e4  c5    2.Ձf3  d6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  a6
Սխևենինգենյան համակարգ – 
1.e4  c5    2.Ձf3  d6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3  e6
Պաուլսենի համակարգ – 
1.e4  c5    2.Ձf3  e6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  a6
Սիցիլիական հակագրոհ – 1.e4  c5    2.Ձf3  e6    3.d4  cxd4    4.Ձxd4  Ձf6    5.Ձc3   Փb4


Փակ սկզբնախաղեր

Թագուհու գամբիտ – 1.d4  d5    2.c4

Թագուհու ընդունված գամբիտ – 1.d4  d5    2.c4  dxc4

Թագուհու մերժված գամբիտ – 1.d4  d5    2.c4  e6
Տարրաշի պաշտպանություն – 1.d4  d5    2.c4  e6    3.Ձc3  c5
Փոխանակման տարբերակ – 1.d4  d5    2.c4  e6    3.Ձc3  Ձf6    4.cxd5  exd5
Օրթոդոքսալ պաշտպանություն – 1.d4  d5    2.c4  e6    3.Ձc3  Ձf6    4.Փg5  Փe7    5.e3  0-0    6.Ձf3  Ձbd7
Քեմբրիջ-Սփրինգսի տարբերակ – 1.d4  d5    2.c4  e6    3.Ձc3  Ձf6    4.Փg5  Ձbd7    5.e3  c6    6.Ձf3  Թa5
Տարրաշի բարելավված տարբերակ – 1.d4  d5    2.c4  e6    3.Ձc3  Ձf6    4.Ձf3  c5

Սլավոնական պաշտպանություն – 1.d4  d5    2.c4  c6
Փոխանակման տարբերակ – 1.d4  d5    2.c4  c6    3.cxd5  cxd5
Մերանյան համակարգ – 
1.d4  d5    2.c4  c6    3.Ձf3  Ձf6    4.Ձc3  e6    5.e3  Ձbd7
Բոտվիննիկի համակարգ – 
1.d4  d5    2.c4  c6    3.Ձf3  Ձf6    4.Ձc3  e6    5.e3  Փg5
Սլավոնական գամբիտ – 
1.d4  d5    2.c4  c6    3.Ձc3

Ալբինի հակագամբիտ – 1.d4  d5    2.c4  e5

Չիգորինի պաշտպանություն – 1.d4  d5    2.c4  Ձc6

Ռագոզինի պաշտպանություն – 1.d4  d5    2.c4  e6    3.Ձc3  Ձf6    4.Ձf3  Փb4

Թագուհու զինվորների սկզբնախաղ – 1.d4  d5
Վերեսովի համակարգ – 1.d4  d5    2.Ձc3  Ձf6    3.Փg5
Քոլեի համակարգ – 
1.d4  d5    2.Ձc3  Ձf6    3.e3  e6    4.Փd3  c5    5.c3
Ցուկերտորթի համակարգ – 
1.d4  d5    2.Ձc3  Ձf6    3.e3  e6    4.Փd3  c5    5.b3

Բլեքմարի-Դիմերի գամբիտ – 1.d4  d5    2.e4

Վինավերի հակագամբիտ – 1.d4  d5    2.c4  c6    3.Ձc3  e5

Կատալոնյան սկզբնախաղ – 1.d4  Ձf6    2.c4  e6    3.g3  d5    4.Փg2

Նոր հնդկական պաշտպանություն – 1.d4  Ձf6    2.c4  e6    3.Ձf3  b6
Հիմնական տարբերակ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձf3  b6    4.g3
Բոտվիննիկի համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձf3  b6    4.Ձc3
Տ․Պետրոսյանի համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձf3  b6    4.a3
Բլյումենֆելդի գամբիտ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձf3  c5    4.d5  b5

Նիմցովիչի պաշտպանություն – 1.d4  Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4
Լենինգրադյան համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4    4.Փg5
Զեմիշի համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4    4.a3
Շպիլմանի համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4    4.Թb3
Հիմնական համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4    4.Թc2
Ռուբինշտեյնի համակարգ
– 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4    4.e3
Ռոմանիշինի համակարգ – 1.d4 Ձf6    2.c4  e6    3.Ձc3  Փb4    4.g3

Գրյունֆելդի պաշտպանություն – 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  d5

Բուդապեշտյան գամբիտ – 1.d4  Ձf6    2.c4  e5

Հին հնդկական պաշտպանություն – 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7
Զեմիշի համակարգ1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7    4.e4  d6    5.f3
Չորս զինվորների տարբերակ (Ալյոխին)
– 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7    4.e4  d6    5.f4
Հիմնական տարբերակ (Տ. Պետրոսյան) – 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7    4.e4  d6    5.Ձf3  0-0    6.Փe2
Ավերբախի համակարգ – 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7    4.e4  d6    5.Փe2  0-0    6.Փg5
Մակոգոնովի համակարգ – 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7    4.e4  d6    5.h3
Հարավսլավիական տարբերակ – 1.d4  Ձf6    2.c4  g6    3.Ձc3  Փg7    4.Ձf3  d6    5.g3  0-0

Տրոմպովսկու գրոհ – 1.d4  Ձf6    2.Փg5

Բենոնիի պաշտպանություն – 1.d4  c5
Մոդեռն Բենոնի – 1.d4  Ձf6    2.c4  c5    3.d5  e6
Վոլգյան գամբիտ – 1.d4  Ձf6    2.c4  c5    3.d5  b5

Հոլանդական պաշտպանություն – 1.d4  f5
Սթաունթոնի գամբիտ – 1.d4  f5    2.e4
Լենինգրադյան համակարգ – 1.d4  f5    2.c4  Ձf6    3.g3  g6    4.Փg2  Փg7    5.Ձf3
Քարե պատի տարբերակ – 1.d4  f5    2.c4  Ձf6    3.g3  e6    4.Փg2  Փe7    5.Ձf3  0-0    6.0-0  d5    7.b3
Իլյին-Ժենևսկու տարբերակ – 1.d4  f5    2.c4  Ձf6    3.g3  e6    4.Փg2  Փe7    5.Ձf3  0-0    6.0-0  d6    7.Ձc3  Թe8

Անգլիական սկզբնախաղ – 1.c4
Փակ համակարգ – 1.c4  e5    2.Ձc3  Ձc6    3.g3  g6
Երեք ձիերի համակարգ – 1.c4  e5    2.Ձc3  Ձf6    3.Ձf3
Չորս ձիերի համակարգ – 1.c4  e5    2.Ձc3  Ձf6    3.Ձf3  Ձc6
Ժամանակակից տարբերակ – 1.c4  c5    2.Ձc3  Ձf6    3.Ձf3  d5    4.cxd5  Ձxd5
Ռուբինշտեյնի համակարգ – 1.c4  c5    2.Ձc3  Ձf6    3.g3  d5    4.cxd5  Ձxd5    5.Փg2
Սիմետրիկ տարբերակ – 1.c4  c5    2.Ձf3  Ձf6    3.Ձc3  Ձc6

Ռետիի սկզբնախաղ – 1.Ձf3
Գամբիտային համակարգ – 1.Ձf3  d5    2.c4  c6    3.g3  Ձf6    4.Փg2  dxc4
Լասկերի համակարգ – 1.Ձf3  d5    2.c4  c6    3.b3  Փf5
Կապաբլանկայի համակարգ – 1.Ձf3  d5    2.c4  c6    3.b3  Ձf6    4.g3  Փg4    5.Փg2  e6
Լվովյան գամբիտ – 1.Ձf3  d5    2.e4  dxe4    3.Ձg5

Հունգարական սկզբնախաղ – 1.g3

Բյորդի սկզբնախաղ – 1.f4

Սոկոլսկու սկզբնախաղ – 1.b4

Սարագոսյան սկզբնախաղ – 1.c3

Գրոբի սկզբնախաղ (գրոհ) – 1.g4
Ֆրիցի գամբիտ – 1.g4  d5    2.Փg2  Փxg4    3.c4
Ռոմֆորդի հակագամբիտ – 1.g4  d5    2.Փg2  Փxg4    3.c4  d4

Անդերսենի սկզբնախաղ – 1.a3

Լարսենի սկզբնախաղ – 1.b3

Միզեսի սկզբնախաղ – 1.d3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s