Շախմատի մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Ամփոփում ենք մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Նիկողոսյան Ռուբեն – 20 միավոր                             92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բարսեղյան Ժաննա – 18 միավոր                             ք. Էջմիածին, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 18 միավոր                          181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 17 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)

Բաբաջանյան Դավիթ – 17 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 17 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սարգսյան Նարե – 17 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 16 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)

Հովհաննիսյան Վաչե – 16 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մկրտչյան Ալեն – 16 միավոր                                      Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 16 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 16 միավոր                                    174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Արզումանյան Սամվել – 16 միավոր                         արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Վարդանյան Սամվել – 16 միավոր                            89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 15 միավոր                                176 դպրոց, 5-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Հարությունյան Դանիել – 15 միավոր                       հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 14 միավոր                           հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հայրապետյան Եվա – 14 միավոր                            արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Խուդոյան Գևորգ – 14 միավոր                                 արևելյան դպրոց, 1-ին դաս.
Դավոյան Լիլիթ – 13 միավոր                                     Ավետիսյան դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 13 միավոր                           174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Դավիթ – 13 միավոր                        արևելյան դպրոց, 5 տարեկան
Գևորգյան Ալեքսանդր – 12 միավոր                          հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հունանյան Արամ – 12 միավոր                                 174 դպրոց, 4-րդ դաս.
Գասպարյան Գեղամ – 12 միավոր                            հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Գրիգորյան Գևորգ – 12 միավոր                                հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Խաչատրյան Նելսոն – 12 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Հյուսնյան Արսեն – 12 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ալեքսանյան Գոհար – 11 միավոր                             արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ջհանգիրյան Էրիկ – 10 միավոր                                արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մասսիմո Խարբութլի – 10 միավոր                          արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Բաղդասարյան Մարի – 10 միավոր                          հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Սաֆարյան Դավիթ – 9 միավոր                                արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղազարյան Վահե – 9 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Դուզդաբանյան Եվա – 9 միավոր                              արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ասլանյան Տիգրան – 8 միավոր                                 174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Արսեն – 8 միավոր                                   արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Անանյան Ռոզի – 8 միավոր                                        արևելյան դպրոց, 1-ին դաս.
Նավոյան Մարիա – 7 միավոր                                   արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Սարգսյան Սարգիս – 6 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս.
Անդրեասյան Արայիկ – 6 միավոր                            արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մելքոնյան Սերգեյ – 5 միավոր                                 162 դպրոց, 1-ին դաս.
Հայրապետյան Գևորգ – 4 միավոր                          հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Դանղյան Ալինա – 4 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Բաղդասարյան Յանա – 3 միավոր                          արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մեսրոպյան Ռազմիկ – 3 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Հարությունյան Րաֆֆի – 3 միավոր                        արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Ազիզյան Վանո – 3 միավոր                                      162 դպրոց, 6-րդ դաս.

 

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաղդասարյան Առնո – 18 միավոր                           181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 15 միավոր                             92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Մնացականյան Արեն – 12 միավոր                           հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 9 միավոր                                  176 դպրոց, 5-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 9 միավոր                           միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 8 միավոր                         Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մկրտչյան Ալեն – 8 միավոր                                      Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 7 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 7 միավոր                            արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 7 միավոր                             արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Վարդանյան Սամվել – 7 միավոր                             89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Ջամալյան Հայկ – 6 միավոր                                     174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մեջլումյան Արտաշես – 6 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 5 միավոր                          հյուսիս. դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 4 միավոր                           174 դպրոց, 3-րդ դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s