3-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ – ապրիլ

 

Կրթահամալիրի 3-րդ դասարանների սովորողներին ապրիլ ամսվա համար առաջարկվում է հետևյալ պարզագույն խնդիրների շարքը՝ մատային դիրքերի ստեղծման վերաբերյալ։

 

 

Փորձեք ստեղծել մատային դիրքեր՝ օգտագործելով նշված խաղաքարերը։
Տրամագիր 1 – սպիտակ նավակ և զինվոր։  Տրամագիր 2 – սպիտակ թագուհի և ձի։
Տրամագիր 3 – սև փիղ և ձի։  Տրամագիր 4 – սև երկու նավակ։

       

Փորձեք ստեղծել մատային դիրքեր նշված խաղաքարերը տեղադրելով աստղիկներով վանդակներում։
Տրամագիր 1 – սպիտակ արքա, նավակ և զինվոր, սև արքա։
Տրամագիր 2 – սպիտակ արքա, թագուհի և փիղ, սև արքա։
Տրամագիր 3 – սպիտակ արքա, նավակ և փիղ, սև արքա և զինվոր։
Տրամագիր 4 – սպիտակ արքա, փիղ և ձի, սև արքա և զինվոր։

       

Աշակերտները լուծում են խնդիրները, նկարում են, տեսագրում և ամփոփում դասվարների հետ։ Արդյունքների մասին քննարկում ենք դասվարների հետ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s