«Շախմատիստը» ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Ամփոփում ենք «Շախմատիստը» ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ։
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Նիկողոսյան Ռուբեն – 18 միավոր                             92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 15 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 15 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 14 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Սաֆարյան Դավիթ – 14 միավոր                              արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մկրտչյան Ալեն – 13 միավոր                                      Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 12 միավոր                                հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.
Բարսեղյան Ժաննա – 9 միավոր                                ք. Էջմիածին, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 9 միավոր                            միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 8 միավոր                                      174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ասլանյան Տիգրան – 8 միավոր                                 174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Գեղամ – 8 միավոր                              հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Մաթևոսյան Նարե – 8 միավոր                                 3-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 7 միավոր                             հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Փիրումյան Արփի – 7 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Վարդանյան Սամվել – 5 միավոր                              89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Նիկողոսյան Ռուբեն – 19 միավոր                             92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Գեղամ – 18 միավոր                            հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.

Գասպարյան Արտակ – 16 միավոր                           174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Վաչե – 15 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 14 միավոր                                    174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 13 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)

Մկրտչյան Ալեն – 13 միավոր                                     Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 12 միավոր                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Վարդանյան Սամվել – 8 միավոր                              89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 5 միավոր                             հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ասլանյան Տիգրան – 4 միավոր                                 174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s