Շախմատի հունիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

 

Ամփոփում ենք հունիսյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Ներսեսյան Հայկ – 20 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 20 միավոր                           174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Բաղդասարյան Առնո – 18 միավոր                           181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 18 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 18 միավոր                            արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մկրտչյան Ալեն – 18 միավոր                                      Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Մարի – 18 միավոր                           հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Արզումանյան Սամվել – 17 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Տեր Ստեփանյան Մարիա – 17 միավոր                    հյուսիսային դպրոց
Նիկողոսյան Ռուբեն – 16 միավոր                             92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ասլանյան Տիգրան – 16 միավոր                                174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սաֆարյան Դավիթ – 16 միավոր                               արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 15 միավոր                            հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 14 միավոր                                 176 դպրոց, 5-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 14 միավոր                         Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 14 միավոր                                     174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Վարդանյան Սամվել – 14 միավոր                             89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Դավիթ – 14 միավոր                         արևելյան դպրոց, 5 տարեկան
Ներսեսյան Մարիամ – 13 միավոր                             արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Թադևոսյան Գագիկ – 9 միավոր                                Արգ․ միջն․ դպրոց, 1-ին դաս․
Գասպարյան Գեղամ – 8 միավոր                               հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս.
Վանյան Էրիկ – 8 միավոր                                           հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Մասսիմո Խարբութլի – 6 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Հայրապետյան Եվա – 5 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Բաղիրյան Ռաֆայել – 4 միավոր                               հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Մեսրոպյան Ռազմիկ – 3 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաղդասարյան Առնո – 13 միավոր                           181 դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Միրզոյան Վալերի – 11 միավոր                                 176 դպրոց, 5-րդ դաս. (1-ին կարգի 1 բալ)
Մարտիրոսյան Արտյոմ – 10 միավոր                        Հ.Զաքարյանի անվ. դպ., 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 9 միավոր                             միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 8 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 8 միավոր                                       174 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 8 միավոր                              174 դպրոց, 3-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 7 միավոր                              հարավային դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 6 միավոր                               92 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Վարդանյան Սամվել – 6 միավոր                               89 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մկրտչյան Ալեն – 3 միավոր                                        Փարաքարի միջն. դպր., 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 3 միավոր                               արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s