Շախմատի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Ամփոփում ենք դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 20 միավոր                              ք․ Էջմիածին, 9-րդ դաս․ (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 20 միավոր                          միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբայան Աբել – 20 միավոր                                      միջին դպրոց, 8-րդ դաս.
Բաղդասարյան Առնո – 18 միավոր                           181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ) Բաղդասարյան Մարի – 18 միավոր                           հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Վաչե – 17 միավոր                            արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 16 միավոր                              92 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 15 միավոր                                     արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 15 միավոր                              արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 15 միավոր                          հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 15 միավոր                           արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ) Արզումանյան Դավիթ – 15 միավոր                           արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 13 միավոր                            հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 13 միավոր                                     174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ասլանյան Տիգրան – 13 միավոր                                174 դպրոց, 7-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 12 միավոր                      181 դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 12 միավոր                            174 դպրոց, 4-րդ դաս.
Ջամալյան Նարե – 8 միավոր                                      174 դպրոց, 1-ին դաս. 
Արուշանյան Վահան – 7 միավոր                                հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Բալիյան Արման – 6 միավոր                                       181 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Հովհաննիսյան Մացակ – 3 միավոր                          181 դպրոց, 3-րդ դաս. 
Բաղիրյան Ռաֆայել – 3 միավոր                                հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.


Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 20 միավոր                              ք․ Էջմիածին, 9-րդ դաս․ (2-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 18 միավոր                           181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբայան Աբել – 18 միավոր                                      միջին դպրոց, 8-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Վաչե – 17 միավոր                            արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)

Բաբաջանյան Դավիթ – 8 միավոր                             միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 4 միավոր                              հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 4 միավոր                        181 դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 3 միավոր                                       174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s