Շախմատի փետրվարյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում


Ամփոփում ենք փետրվարյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բարսեղյան Ժաննա – 20 միավոր                             ք․ Էջմիածին, 9-րդ դաս․ (2-րդ կարգ)
Բաբայան Աբել – 20 միավոր                                      միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 20 միավոր                           արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 19 միավոր                          181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ) Բաբաջանյան Դավիթ – 17 միավոր                         միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ) 
Արզումանյան Դավիթ – 17 միավոր                         արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Դավիթ – 17 միավոր                       արևելյան դպրոց, 6 տ. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Ներսեսյան Հայկ – 15 միավոր                                  արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 14 միավոր                         արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ) 
Հարությունյան Արեն – 14 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս․
Ներսիսյան Մարիամ – 13 միավոր                            արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Ջամալյան Հայկ – 12 միավոր                                    174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 12 միավոր                    181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 12 միավոր                         հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Միքայելյան Միքայել – 12 միավոր                            արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.

Բաղդասարյան Մարի – 12 միավոր                         հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Բաբաջանյան Սամվել – 12 միավոր                        արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Գասպարյան Արտակ – 11 միավոր                         174 դպրոց, 4-րդ դաս.
Բոցինյան Անի – 11 միավոր                                     հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Ասլանյան Տիգրան – 10 միավոր                              174 դպրոց, 7-րդ դաս.
Նիկողոսյան Ռուբեն – 10 միավոր                           92 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Պլուզյան Նանե – 10 միավոր                                    արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգի 1 բալ)
Ալավերդյան Միա – 10 միավոր                                արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 9 միավոր                            հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
 
Հայրապետյան Եվա – 9 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մանուկյան Դավիթ – 9 միավոր                               181 դպրոց, 5-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Աշոտ – 9 միավոր                            111 դպրոց, 2-րդ դաս.
Բարսեղյան Մարիա – 8 միավոր                              հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Սուքիասյան Նարե – 7 միավոր                                հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Թադևոսյան Գագիկ – 7 միավոր                              Արգվ․ մջն․ դպրոց, 2-րդ դաս.
Պետրոսյան Լուսինե – 7 միավոր                             հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Գրիգորյան Գևորգ – 6 միավոր                                հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս․
Դուրյան Արեգ – 6 միավոր                                        արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Մելքոնյան Սերգեյ – 5 միավոր                                 162 դպրոց, 2-րդ դաս.
Ջամալյան Նարե – 5 միավոր                                   174 դպրոց, 1-ին դաս.
Հովհաննիսյան Մացակ – 5 միավոր                       181 դպրոց, 3-րդ դաս.
Մելքոնյան Նարե – 5 միավոր                                   հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Ներսիսյան Գոռ – 4 միավոր                                     89 դպրոց, 2-րդ դաս.
Հարությունյան Լևոն – 3 միավոր                            176 դպրոց, 3-րդ դաս.
Մնացականյան Դավիթ – 3 միավոր                        հյուսիսային դպրոց
Նավոյան Մարիա – 3 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Հարությունյան Գայանե – 3 միավոր                       արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Սարգսյան Հովհաննես – 3 միավոր                         արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Խաչատրյան Արևիկ – 3 միավոր                             հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.


Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաբայան Աբել – 20 միավոր                                      միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 15 միավոր                          181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 13 միավոր                           արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 8 միավոր                            միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ) 
Ջամալյան Հայկ – 5 միավոր                                      174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 3 միավոր                             հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ) 
Ներսիսյան Մարիամ – 3 միավոր                              արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s