Շախմատի մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

Ամփոփում ենք մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:

Ֆլեշմոբ առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

 

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաբայան Աբել – 20 միավոր                                   միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 20 միավոր                        արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 19 միավոր                        181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Դավիթ – 19 միավոր                     արևելյան դպրոց, 6 տ. (5-րդ կարգ)

Բաբաջանյան Դավիթ – 17 միավոր                       միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 16 միավոր                        հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 16 միավոր                        174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 15 միավոր                             հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս․

Խուրշուդյան Անդրանիկ – 14 միավոր                  181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 14 միավոր                       հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Մարի – 14 միավոր                       հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Պետրոսյան Լուսինե – 14 միավոր                          հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Ներսիսյան Մարիամ – 13 միավոր                          արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 13 միավոր                                  174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Միքայելյան Միքայել – 13 միավոր                           արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Թադևոսյան Գագիկ – 13 միավոր                           Արգավանդի միջն․ դպրոց, 2-րդ դաս․
Թադևոսյան Ռուդոլֆ – 13 միավոր                         դպրոց չի հաճախում
Ներսեսյան Հայկ – 12 միավոր                                  արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Գաբրիելյան Կարո – 12 միավոր                              181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մանուկյան Դավիթ – 12 միավոր                             181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հակոբյան Արեգ – 11 միավոր                                   հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Ջամալյան Նարե – 11 միավոր                                  174 դպրոց, 1-ին դաս.
Հովհաննիսյան Աշոտ – 10 միավոր                          111 դպրոց, 2-րդ դաս.
Հարությունյան Լևոն – 10 միավոր                           176 դպրոց, 3-րդ դաս.
Բալիյան Արման – 9 միավոր                                     181 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Օսիպյան Ռուբեն – 8 միավոր                                   11 դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սուքիասյան Նարե – 8 միավոր                                 հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Գաբրիելյան Նարե – 8 միավոր                                  հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Պլուզյան Նանե – 7 միավոր                                       արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս. (5-րդ կարգ)
Ղազարյան Էլեն – 7 միավոր                                      արևելյան դպրոց, 6 տ.
Քամալյան Սերգեյ – 7 միավոր                                   162 դպրոց, 2-րդ դաս.
Հարությունյան Րաֆֆի – 5 միավոր                         արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Բարսեղյան Մարիա – 5 միավոր                               հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Հայրապետյան Եվա – 5 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Մացակ – 4 միավոր                         181 դպրոց, 3-րդ դաս.
Թովմասյան Հարություն – 4 միավոր                        հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Ալեքսանյան Գոհար – 3 միավոր                               արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս.
Մելքոնյան Նարե – 3 միավոր                                     հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Տոնոյան Լուիզա – 3 միավոր                                     հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Սայադյան Մարիա – 3 միավոր                                 հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Վիրաբյան Մարիա – 3 միավոր                                 հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Նազարյան Տիգրան – 3 միավոր                               արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաբայան Աբել – 15 միավոր                                     միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 14 միավոր                          181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 12 միավոր                          արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 7 միավոր                            հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 6 միավոր                           միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 4 միավոր                                    արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ներսիսյան Մարիամ – 4 միավոր                             արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Բալիյան Արման – 3 միավոր                                    181 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s