Շախմատի մայիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք մայիսյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբ առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

 

 

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաղդասարյան Առնո – 20 միավոր                   181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբայան Աբել – 20 միավոր                              միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 20 միավոր                    արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 20 միավոր                  միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ալավերդյան Միա – 19 միավոր                          արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Մնացականյան Արեն – 18 միավոր                    հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Դավիթ – 17 միավոր                 արևելյան դպրոց, 6 տ. (5-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 16 միավոր                            արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մանուկյան Դավիթ – 16 միավոր                       181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 15 միավոր              181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 14 միավոր                             174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Արտակ – 14 միավոր                    174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Քամալյան Սերգեյ – 14 միավոր                          162 դպրոց, 2-րդ դաս.
Միքայելյան Միքայել – 13 միավոր                      արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ասլանյան Տիգրան – 12 միավոր                         174 դպրոց, 7-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Խուդոյան Գևորգ – 12 միավոր                           արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս. (5-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Ռուբեն – 11 միավոր                      92 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Պլուզյան Նանե – 11 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս. (5-րդ կարգ)
Հայրապետյան Եվա – 11 միավոր                      արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Աշոտ – 10 միավոր                    111 դպրոց, 2-րդ դաս.
Գաբրիելյան Կարո – 8 միավոր                           181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սահակյան Համլետ – 8 միավոր                          ուսում․ դպրոց, 4 րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 7 միավոր                     հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Թադևոսյան Գագիկ – 7 միավոր                         Արգավանդի միջն․ դպրոց, 2-րդ դաս․
Թադևոսյան Ռուդոլֆ – 7 միավոր                       դպրոց չի հաճախում
Դավթյան Լևոն – 7 միավոր                                 Ավետիսյան դպրոց, 1-ին դաս․
Տոնոյան Արամ – 7 միավոր                                  արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Ներսիսյան Մարիամ – 5 միավոր                         արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ազիզյան Մարի – 5 միավոր                                  արևելյան դպրոց, 1-ին դաս․
Հարությունյան Արեն – 5 միավոր                        հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս․
Մակարյան Վարդան – 5 միավոր                         հարավային դպրոց, 4-րդ դաս.
Բոցինյան Անի – 4 միավոր                                   հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Ղազարյան Նարե – 4 միավոր                              արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղազարյան Էլեն – 4 միավոր                                 արևելյան դպրոց, 1-ին դաս․
Հարությունյան Վիգեն – 4 միավոր                      113 դպրոց, 2-րդ դաս.
Հարությունյան Մանվել – 3 միավոր                    դպրոց չի հաճախում
Հարությունյան Լևոն – 3 միավոր                       176 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Մացակ – 3 միավոր                   181 դպրոց, 3-րդ դաս.
Նավոյան Մարիա – 3 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Խալափյան Ժաննա – 3 միավոր                          113 դպրոց, 2-րդ դաս.
Մանգլիև Դավիթ – 3 միավոր                               113 դպրոց, 2-րդ դաս.


Բ մակարդակ
 (3 և բարձր միավոր)

Բաղդասարյան Առնո – 17 միավոր                   181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբայան Աբել – 14 միավոր                              միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 14 միավոր                    արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Քամալյան Սերգեյ – 11 միավոր                          162 դպրոց, 2-րդ դաս.
Ջամալյան Հայկ – 10 միավոր                             174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 9 միավոր                181 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Սահակյան Համլետ – 8 միավոր                          ուսում․ դպրոց, 4 րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 7 միավոր                      հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 7 միավոր                     միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Մացակ – 7 միավոր                  181 դպրոց, 3-րդ դաս.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s