Շախմատի հունիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք հունիսյան ֆլեշմոբի արդյունքները։

Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբ առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

 

 

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաբայան Աբել – 20 միավոր                           միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 20 միավոր                181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 20 միավոր               միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 18 միավոր                հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 17 միավոր               արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Արզումանյան Դավիթ – 17 միավոր                արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 17 միավոր               հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Միքայելյան Միքայել – 16 միավոր                   արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Հայրապետյան Եվա – 16 միավոր                   արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ջամալյան Հայկ – 15 միավոր                          174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 15 միավոր                      հյուսիսային դպրոց, 3-րդ դաս․
Ներսեսյան Մարիամ – 13 միավոր                  արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Քամալյան Սերգեյ – 13 միավոր                       162 դպրոց, 2-րդ դաս.
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 10 միավոր           181 դպրոց, 5-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Օսիպյան Ռուբեն – 9 միավոր                          11 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ղազարյան Նարե – 8 միավոր                          արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Ասլանյան Տիգրան – 7 միավոր                        174 դպրոց, 7-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 6 միավոր                          176 դպրոց, 8-րդ դաս.
Ղազարյան Էլեն – 6 միավոր                            արևելյան դպրոց, 1-ին դաս.
Գասպարյան Արտակ – 3 միավոր                   174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Մացակ – 3 միավոր               181 դպրոց, 3-րդ դաս.
Հարությունյան Լևոն – 3 միավոր                    176 դպրոց, 3-րդ դաս.


Բ մակարդակ
 (3 և բարձր միավոր)

Բաբայան Աբել – 17 միավոր                           միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Առնո – 17 միավոր                181 դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 10 միավոր                հարավային դպրոց, 4-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 6 միավոր                 միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 5 միավոր                           174 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s