Շախմատի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։
Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մնացականյան Արեն – 20 միավոր                արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 20 միավոր          181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հարությունյան Դանիել – 20 միավոր             միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մանուկյան Դավիթ – 20 միավոր                    181 դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 18 միավոր                         միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Բաբաջանյան Դավիթ – 18 միավոր               միջին դպրոց, 8-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավթյան Լևոն – 18 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Հովհաննիսյան Վաչե – 17 միավոր                 միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 17 միավոր                          174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Պլուզյան Նանե – 16 միավոր                           արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 16 միավոր                      հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Արզումանյան Դավիթ – 15 միավոր                 արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Խուդոյան Գևորգ – 15 միավոր                        արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հարությունյան Արեն – 15 միավոր                  հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Գևորգյան Ալեքսանդր – 14 միավոր                հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 13 միավոր                  արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ղազարյան Էլեն – 13 միավոր                          արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Գաբրիելյան Կարո – 12 միավոր                      «Քվանտ» վժ․, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Քամալյան Սերգեյ – 12 միավոր                       162 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գալստյան Արամ – 11 միավոր                         174 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 11 միավոր                         176 դպրոց, 8-րդ դաս.
Գասպարյան Արտակ – 9 միավոր                    174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Մացակ – 9 միավոր                181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Ղազարյան Նարե – 8 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս.
Մակարյան Վարդան – 8 միավոր                      հարավային դպրոց, 5-րդ դաս.
Գասպարյան Դավիթ – 8 միավոր                      արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Սուքիասյան Նարե – 7 միավոր                         հարավային դպրոց, 5-րդ դաս.
Ալեքսանյան Գոհար – 7 միավոր                       արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս.
Պողոսյան Սուրեն – 7 միավոր                           արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Բաբայան Արշի – 7 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Միքայելյան Միքայել – 5 միավոր                       արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս. (5-րդ կարգ)
Հարությունյան Մանվել – 5 միավոր                  113 դպրոց, 1-ին դաս․
Խոստիկյան Ադել – 4 միավոր                            արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Ջամալյան Նարե – 3 միավոր                             174 դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Խուրշուդյան Անդրանիկ – 20 միավոր          181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 15 միավոր                արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 9 միավոր                   միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 6 միավոր                           միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Գաբրիելյան Կարո – 4 միավոր                       «Քվանտ» վժ․, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 3 միավոր                            174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 3 միավոր                 հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s