Շախմատի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։
Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Հովհաննիսյան Վաչե – 20 միավոր                  միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 20 միավոր                «Երևակ» կրթ․, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Արզումանյան Դավիթ – 20 միավոր                 արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մանուկյան Դավիթ – 20 միավոր                     181 դպրոց, 6-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Մնացականյան Արեն – 17 միավոր                  արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 16 միավոր                           174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ալավերդյան Միա – 16 միավոր                         արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Գրիգորյան Գևորգ – 16 միավոր                       հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 15 միավոր            181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Մուրադյան Էդգար – 15 միավոր                      3-րդ դաս.
Սարգսյան Նարեկ – 14 միավոր                       արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Դավթյան Լևոն – 14 միավոր                            հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Կյուրեղյան Միա – 14 միավոր                          հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Գևորգյան Ալեքսանդր – 13 միավոր                հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Գասպարյան Գեղամ – 13 միավոր                   հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․
Բաղդասարյան Մարի – 13 միավոր                հարավային դպրոց, 5-րդ դաս.
Ներսեսյան Հայկ – 12 միավոր                          միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 11 միավոր                        176 դպրոց, 8-րդ դաս.
Կյուրեղյան Նանե – 11 միավոր                        հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Կյուրեղյան Լուսե – 10 միավոր                        հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Մխիթարյան Ամելիա – 10 միավոր                  հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Պլուզյան Նանե – 9 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Դյուժև Արտյոմ – 9 միավոր                              176 դպրոց, 3-րդ դաս.
Ներսեսյան Մարիամ – 8 միավոր                    արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Մացակ – 8 միավոր               181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Խուդոյան Գևորգ – 7 միավոր                          արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Թորոսյան Ինեսա – 7 միավոր                          հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Բաղդասարյան Վան – 7 միավոր                    հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Ղազարյան Էլեն – 5 միավոր                            արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Գրիգորյան Հայկ – 5 միավոր                          արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Դանիելյան Ռաֆայել – 4 միավոր                   արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.
Դավեյան Վլադիմիր – 4 միավոր                     հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Քեշիշյան Նարեկ – 4 միավոր                          հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Ղազարյան Նարե – 3 միավոր                         արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս.
Ջամալյան Նարե – 3 միավոր                          174 դպրոց, 2-րդ դաս.
Խաչատրյան Գագիկ – 3 միավոր                   արևմտյան դպրոց, 3-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մնացականյան Արեն – 17 միավոր                 արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 17 միավոր            181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 14 միավոր                «Երևակ» կրթ․, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Արզումանյան Դավիթ – 14 միավոր                 արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 13 միավոր                  միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 11 միավոր                           174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 6 միավոր                  հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 3 միավոր                     արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s