Շախմատի ապրիլյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք ապրիլյան ֆլեշմոբի արդյունքները։
Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Բաղդասարյան Մարի – 19 միավոր                    հարավային դպրոց, 5-րդ դաս․
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 18 միավոր               181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 17 միավոր                            176 դպրոց, 8-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 15 միավոր                              միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 15 միավոր                       արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովսեփյան Ռուբեն – 15 միավոր                         արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Դերդերյան Լուսե – 14 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Գևորգյան Ալեքսանդր – 13 միավոր                    հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Ղազարյան Էլեն – 13 միավոր                               արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Դավթյան Արմեն – 13 միավոր                              Ծաղկունքի դպրոց, 8-րդ դաս․
Գրիգորյան Գևորգ – 13 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Գալստյան Արամ – 12 միավոր                             174 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ղազարյան Լևոն – 10 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 1-ին դաս.
Միքայելյան Միքայել – 10 միավոր                        արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Քամալյան Սերգեյ – 10 միավոր                            162 դպրոց, 3-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 10 միավոր                               174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հարությունյան Արեն – 10 միավոր                       հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Զաքարյան Նարե – 10 միավոր                             176 դպրոց, 1-ին դաս.
Ջամալյան Նարե – 9 միավոր                                 174 դպրոց, 2-րդ դաս.
Կյուրեղյան Նանե – 9 միավոր                               հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Կյուրեղյան Միա – 9 միավոր                                 հարավային դպրոց, 2-րդ դաս․
Կյուրեղյան Լուսե – 9 միավոր                                հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Մակարյան Վարդան – 8 միավոր                          հարավային դպրոց, 5-րդ դաս.
Մակարյան Դավիթ – 8 միավոր                             հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Աղաջանյան Դանիել – 7 միավոր                          արևմտյան դպրոց, 1-ին դաս.
Դալլաքյան Միքայել – 7 միավոր                            հարավային դպրոց, 2-րդ դաս.
Բոյմուշակյան Հարություն – 6 միավոր                Զաքարյան դպրոց, 5-րդ դաս․
Մինասյան Միլենա – 6 միավոր                              Ծաղկունքի դպրոց, 4-րդ դաս․
Սարգսյան Վազգեն – 6 միավոր                             Ծաղկունքի դպրոց, 4-րդ դաս․
Հովհաննիսյան Մացակ – 5 միավոր                     181 դպրոց, 4-րդ դաս.
Հովհաննիսյան Դմիտրի – 5 միավոր                    181 դպրոց, 2-րդ դաս.
Ղարիբյան Վահագն – 4 միավոր                            հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Խաչատրյան Րաֆֆի – 3 միավոր                         հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Եսայան Արարատ – 3 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Նահապետյան Նարե – 3 միավոր                         արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Դավեյան Վլադիմիր – 3 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (2 և բարձր միավոր)

Խուրշուդյան Անդրանիկ – 13 միավոր                181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 10 միավոր                              միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 8 միավոր                               176 դպրոց, 8-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովսեփյան Ռուբեն – 8 միավոր                           արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Գևորգյան Ալեքսանդր – 6 միավոր                      հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Գալստյան Արամ – 4 միավոր                                174 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 4 միավոր                         արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Ջամալյան Հայկ – 4 միավոր                                 174 դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Հովհաննիսյան Վաչե – 3 միավոր                        միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s