Շախմատի մայիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք մայիսյան ֆլեշմոբի արդյունքները։
Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Ներսեսյան Հայկ – 20 միավոր                              միջին դպրոց, 6-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Խուրշուդյան Անդրանիկ – 20 միավոր               181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 20 միավոր                    Երևակ, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Արզումանյան Դավիթ – 20 միավոր                    արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 20 միավոր                            176 դպրոց, 8-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գևորգյան Ալեքսանդր – 20 միավոր                    հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Բաղդասարյան Մարի – 20 միավոր                    հարավային դպրոց, 5-րդ դաս․
Գալստյան Արամ – 18 միավոր                             174 դպրոց, 4-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Մարիամ – 17 միավոր                       արևելյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 17 միավոր                           հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Դավթյան Լևոն – 16 միավոր                                հյուսիսային դպրոց, 2-րդ դաս․
Աբրահամյան Սաթենիկ – 15 միավոր                 հարավային դպրոց, 2-րդ դաս․
Զաքարյան Նարե – 13 միավոր                            176 դպրոց, 1-ին դաս.
Հարությունյան Արեն – 10 միավոր                      հյուսիսային դպրոց, 4-րդ դաս․
Գեգչօղլյան Արտյոմ – 8 միավոր                           արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.  Բոյմուշակյան Հարություն – 6 միավոր              Զաքարյան դպրոց, 5-րդ դաս․
Ղազարյան Էլեն – 3 միավոր                                 արևելյան դպրոց, 2-րդ դաս․


Բ մակարդակ
 (3 և բարձր միավոր)

Խուրշուդյան Անդրանիկ – 15 միավոր                181 դպրոց, 6-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Փաշայան Արևիկ – 11 միավոր                             176 դպրոց, 8-րդ դաս. (4-րդ կարգ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s