Շախմատի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

2Ամփոփում ենք դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները։
Մասնակիցների թվին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Մասնակիցներ:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատասխանները կարող եք տեսնել այստեղ՝ Պատասխաններ։

Ստորև ներկայացված են այն մասնակիցները, ովքեր վաստակել են 3 կամ ավելի բարձր միավորներ:

Ա մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Խուդոյան Գևորգ – 18 միավոր                           արևելյան դպրոց, 4-րդ դաս․ (4-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 17 միավոր                             միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Արզումանյան Սամվել – 17 միավոր                    Երևակ, 7-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Արզումանյան Դավիթ – 17 միավոր                    Երևակ, 5-րդ դաս. (2-րդ կարգ)
Մանուկյան Դավիթ – 17 միավոր                        181 դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Գրիգորյան Հայկ – 17 միավոր                             արևմտյան դպրոց, 4-րդ դաս․
Անանյան Արամ – 17 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս․
Փաշայան Արևիկ – 16 միավոր                           176 դպրոց, 9-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Աբրահամյան Սաթենիկ – 16 միավոր                հարավային դպրոց, 3-րդ դաս․
Պլուզյան Նանե – 16 միավոր                               արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Գալստյան Արտակ – 16 միավոր                         112 դպրոց (4-րդ կարգ)
Գրիգորյան Գևորգ – 15 միավոր                          հյուսիսային դպրոց, 5-րդ դաս․
Միքայելյան Միքայել – 14 միավոր                       արևմտյան դպրոց, 5-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Նիկողոսյան Մենուա – 14 միավոր                      176 դպրոց, 2-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Քամալյան Սերգեյ – 13 միավոր                           162 դպրոց, 4-րդ դաս. (4-րդ կարգ)
Կյուրեղյան Նանե – 12 միավոր                             հարավային դպրոց, 3-րդ դաս.
Կյուրեղյան Միա – 12 միավոր                               հարավային դպրոց, 3-րդ դաս․
Թորոսյան Տիգրան – 12 միավոր                          176 դպրոց, 4-րդ դաս.
Բուղդարյան Ռաֆայել – 11 միավոր                    արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Հայրապետյան Արեն – 8 միավոր                         արևելյան դպրոց, 3-րդ դաս․
Այվազյան Արամ – 8 միավոր                                 179 դպրոց, 5-րդ դաս.
Անանյան Մհեր – 7 միավոր                                   արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.
Ղարիբյան Մուշեղ – 5 միավոր                              արևմտյան դպրոց, 2-րդ դաս.

Բ մակարդակ  (3 և բարձր միավոր)

Մանուկյան Դավիթ – 6 միավոր                        181 դպրոց, 7-րդ դաս. (3-րդ կարգ)
Ներսեսյան Հայկ – 4 միավոր                             միջին դպրոց, 7-րդ դաս. (2-րդ կարգ)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s