Category Archives: Առաջադրանքներ

Առաջադրանք #50

Տրամագիր # 1

Մատ 5 քայլից (պատկերված է Т տառը, խնդիրը ճիշտ լուծելու դեպքում ստացվում է Г տառը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) 
սև զինվորը f6 դաշտից f2 տեղափոխելու դեպքում.
գ) սև զինվորը f6 դաշտից h6 տեղափոխելու դեպքում.
դ) սև զինվորը f6 դաշտից h2 տեղափոխելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #49

Տրամագիր # 1

Մատ 5 քայլից (պատկերված է Т տառը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) 
սպիտակ ձին b6 դաշտից a6 տեղափոխելու դեպքում.
գ) սպիտակ նավակը e1 դաշտից a6 տեղափոխելու դեպքում.
դ) սպիտակ արքան e7 դաշտից a6 տեղափոխելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #48

Տրամագիր # 1

Մատ ? քայլից (պատկերված է հարցական նշան, որը հուշում է, որ դիրքում ինչ-որ բան այն չէ)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) 
սև ձին d7 դաշտից h6 տեղափոխելու դեպքում.
գ) սև նավակը f8 դաշտից h6 տեղափոխելու դեպքում.
դ) սև թագուհին d1 դաշտից h6 տեղափոխելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #47

Տրամագիր # 1

Մատ 4 քայլից (պատկերված է տիեզերական հրթիռ)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սպիտակ զինվորը f3 դաշտից g3 տեղափոխելու դեպքում.
գ) սև զինվորը h3 դաշտից g3 տեղափոխելու դեպքում.
դ) սև ձին h2 դաշտից g3 տեղափոխելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #46

Տրամագիր # 1

Մատ 4 քայլից (խաղադաշտում պատկերված է т տառը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սև զինվորը e4 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
գ) սև զինվորը c4 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
դ) սև զինվորները e4 և c4 դաշտերից հեռացնելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #45

Տրամագիր # 1

Մատ 4 քայլից (խաղադաշտում պատկերված է 6 թիվը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սև թագուհին d4 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
գ) սև նավակը d6 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
դ) սևերի թահուհին և նավակը հեռացնելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #44

Տրամագիր # 1

Մատ 3 քայլից (պատկերված են Г և Д տառերը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սպիտակ ձին c6 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
գ) սպիտակ ձին b7 դաշտից հեռացնելու դեպքում.
դ) սպիտակների ձիերը հեռացնելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #43

Տրամագիր # 1

Մատ 3 քայլից (պատկերված է К տառը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սպիտակ ձին հեռացնելու դեպքում.
գ) սպիտակ փիղը հեռացնելու դեպքում.
դ) սպիտակների ձին և փիղը հեռացնելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #42

Տրամագիր # 1

Մատ 3 քայլից (պատկերված է Ф տառը)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սպիտակ զինվորի փոխարեն g2 դաշտում սև զինվոր տեղադրելու դեպքում.
գ) սպիտակ ձիու փոխարեն e3 դաշտում սև ձի տեղադրելու դեպքում.
դ) սպիտակների զինվորը(g2) և ձին(e3) սև զինվորի և ձիու փոխարինելու դեպքում.

Continue reading

Առաջադրանք #41

Տրամագիր # 1

Մատ 2 քայլից (պատկերված է ինքնաթիռ)

Տրամագիր # 2

Համատեղ մատ 2 քայլից
ա) հետևյալ դիրքում.
բ) սև ձիու փոխարեն e2 դաշտում սև նավակ տեղադրելու դեպքում.
գ) սպիտակ ձիու փոխարեն a6 դաշտում սպիտակ նավակ տեղադրելու դեպքում.
դ) սև(e2) և սպիտակ(a6) ձիերը նավակներ փոխարինելու դեպքում.

Continue reading