Վարժություն #14

Տրամագիր # 1

Գտնել f5 դաշտում գտնվող սպիտակ նավակին պաշտպանելու բոլոր հնարավոր քայլերը.

Տրամագիր # 2

Գտնել սևերի շախից պաշտպանվելու բոլոր հնարավոր քայլերը.

Տրամագիր # 3

Գտնել սպիտակների մատային վիճակից խուսափելու միակ քայլը.

Տրամագիր # 4

Սպիտակների ո՞ր քայլից հետո կարող են սևերը կողանցիկ վերցնել.

Տրամագիր # 5

Կողմերից ո՞ր մեկը կարող է 1 քայլից մատ հայտարարել.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s